Polecamy

 

Znajdź nas na Facebooku

Google +

Kanał Youtube

Punkt informacji turystycznej

Nasi partnerzy (szkolne schroniska Młodzieżowe)

Gmina Prudnik

noclegowo.png

Dziś jest: sobota, 15-06-2024

Imieniny: Jolanty, Lotara, Wita
  • EN flaga
  • DE flaga
Kontakt Mapa serwisu Galeria zdjęć
1234Szkolne Schronisko Młodzieżowe w PrudnikuSzkolne Schronisko Młodzieżowe w PrudnikuSzkolne Schronisko Młodzieżowe w PrudnikuPark Miejski w PrudnikuPark Miejski w PrudnikuPark Miejski w PrudnikuSchronisko w PrudnikuSchronisko w Prudniku

Serdecznie zapraszamy do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Dąbrówka" w Prudniku.  

III MARATON MTB PRUDNIK

Baner Maraton.jpeg

14 czerwca 2015

 

Regulamin

Cele maratonu
1. Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej na obszarze Gór Opawskich.
2. Promocja cyklu imprez sportowych dla amatorów pod nazwą Sport Wars

 

Organizator

Sklep Rowerowy FREESTYLE SPORT Prudnik

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku

tel. kom. + 48 513805717

tel. 77 4364576
e-mail: freestylesport@tlen.pl

www.sportwars.pl


Rachunek bankowy:
Michał Kruczek

Jagiellońska 12

48-200 Prudnik

nr rach. 10 1240 1688 1111 0010 0345 7927
Bank Pekao S.A.

 

Czas i miejsce

Maraton zostanie rozegrany 14 czerwca 2015r (niedziela) w Prudniku. Start i meta na ulicy Dąbrowskiego ( na wysokości siedziby Nadleśnictwa Prudnik) . Start kolarzy o godz 11.00, biuro zawodów zlokalizowane w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ulicy Dąbrowskiego 26 w Prudniku.

TRASA

Trasa maratonu wiedzie z Prudnika drogami leśnymi do Dębowca, Wieszczyny, następnie wzdłuż granicy polsko-czeskiej w okolice miejscowości Trzebina i ponownie do Prudnika. Długość rundy wynosi 15 km. Trasa będzie oznaczona strzałkami w kolorze białym a na newralgicznych skrzyżowaniach szlaków ustawieni będą funkcjonariusze porządkowi odpowiedzialni za właściwe kierowanie uczestników. Na trasie maratonu obowiązują przepisy ruchu turystycznego PTTK oraz przepisy UCI. W dwóch oznaczonych miejscach na trasie rajdu znajdować się będą ratownicy medyczni. W okolicy startu i mety karetka z lekarzem.

DYSTANSE

MINI =30 KM (2 RUNDY)

MEGA = 45 KM (3 RUNDY)

Warunki uczestnictwa
Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.sportwars.pl w sposób prawidłowy i kompletny.
Wyjątkowo dopuszcza się przesłanie na adres organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej lub też w ostateczności dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze organizacyjnym imprezy w dniu zawodów. Zgłoszenie i opłatę startową w wersji elektronicznej należy dokonać do 8 czerwca 2015r.

Zgłoszenie elektroniczne po wyznaczonym terminie lub w dniu imprezy skutkuje brakiem części gwarantowanych świadczeń takich jak pakiet startowy i posiłek regeneracyjny.


 


Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r.o Ochronie Danych Osobowych DZ.Ust.nr 133 poz 883).


Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.

Michał Kruczek

Jagiellońska 12

48-200 Prudnik

nr rach. 10 1240 1688 1111 0010 0345 7927
Bank Pekao S.A.


Osoby które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na formularzu udostępnionym przez organizatora w biurze zawodów.
Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania jazdy rowerem według wzoru udostępnionego przed imprezą w biurze zawodów.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie maratonu w zapiętym kasku rowerowym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.
Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać dwa numery startowe: jeden na kierownicy, a drugi na plecach. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika.
Nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania imprezy mającej wpływ na wynik sportowy. Przez dozwoloną pomoc techniczną rozumie się pomoc udzieloną wyłącznie przez organizatora i innych uczestników maratonu. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy technicznej równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika.
Do udziału w zawodach dopuszczone będą rowery zarówno MTB jak i trekking i cross.

WPISOWE

Wpisowe dla uczestników rajdu wynosi 50 zł od osoby. W przypadku stowarzyszeń, klubów i organizacji wystawiających ponad 5 uczestników wpisowe wynosi 25 zł .W przypadku rodzin opłata startowa dla 3 ,4 i każdego kolejnego członka rodziny wpisowe wynosi 25 zł.Wpłaty należy dokonać do dnia 08 czerwca 2015r na konto:

Bank PEKAO S.A.;

Michał Kruczek

– nr rach. 10 1240 1688 1111 0010 0345 7927.

W tytule wpłaty wpisujemy II Maraton MTB Prudnik oraz imię i nazwisko uczestnika.

Zgłoszenie elektroniczne po wyznaczonym terminie lub w dniu imprezy skutkuje brakiem części gwarantowanych świadczeń takich jak pakiet startowy i posiłek regeneracyjny.


 

ZGŁOSZENIA

Uczestnicy zgłaszający się w formie elektronicznej i dokonujący opłaty startowej w formie przelewu otrzymują w dniu imprezy w biurze zawodów numery startowe poza kolejnością.

Uczestnicy zgłaszający się i wnoszący opłatę startową w dniu zawodów otrzymują numery startowe w kolejności zależnie od ilości uczestników zgłoszonych elektronicznie

NAGRODY

Dla każdego uczestnika pamiątkowa koszulka z logo maratonu

Dla każdego uczestnika pamiątkowy medal z logo maratonu

Puchary dla 3 pierwszych zawodników w każdej kategorii wiekowej

Puchary dla startujących rodzin – co najmniej 3 osoby z rodziny

Nagrody rzeczowe przyznawane w drodze losowania wśród wszystkich uczestników maratonu którzy ukończą zawody.


 

KATEGORIE

Mężczyźni

  • kat 1 – do 18 lat

  • kat 2 – 18-30 lat

  • kat 3 – 31-40 lat

  • kat 4 – 41-50 lat

  • kat 5 – 51-60 lat

  • kat 6 – 61-70 lat

  • kat 7 – powyżej 70 lat

Kobiety

- K1 do lat 40 rok urodzenia 1975 i młodsze
- K2 powyżej 40 rok urodzenia 1976 i starsze

 


 

ZASADY PRZEPROWADZENIA MARATONU

- uczestnicy startują ze startu wspólnego

- zwycięzcą zostaje osoba, która w najkrótszym czasie pokona trasę maratonu

- startujący na dystansie MINI po ukończeniu pierwszej rundy zjeżdżają do mety

- startujący na dystansie MEGA zjeżdżają do mety po pokonaniu 2 rund

PROGRAM ZAWODÓW

8.30 – 10.30 przyjmowanie uczestników rajdu, wydawanie numerów startowych

10.45 uroczyste rozpoczęcie

11.00 – 14.30 przejazd rowerzystów

15.00 - podsumowanie zawodów, wręczenie nagród, pożegnanie uczestników

POSTANOWIENIA OGÓLNE

- organizator maratonu nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i zaleca indywidualne ubezpieczenie NW i OC

- uczestnicy startują w maratonie na własną odpowiedzialność

- przejazd trasą maratonu wyłącznie w kaskach rowerowych

- uczestnicy klasyfikowani będą w kat. wiekowych

- uczestnicy maratonu posiadający licencję kolarską Elita mogą startować wyłącznie poza konkursem

- ze względów organizacyjnych ilość miejsc jest ograniczona do 200 startujących – decyduje kolejność zgłoszeń

- zgłoszonym po terminie organizator nie zapewnia wszystkich świadczeń

- w razie nie przybycia na maraton wpisowe nie podlega zwrotowi

- w przypadku odwołania maratonu wpisowe będzie zwracane

- maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawiane oraz za szkody wyrządzone osobom trzecim przez uczestników maratonu i na odwrót

- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przeprowadzenia imprezy z przyczyn od niego niezależnych

- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie oraz prawo do jego interpretacji

Ochrona środowiska naturalnego
1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych i metalowych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
2. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA STRONIE www.sportwars.pl

Kontakt

Michał Kruczek tel. 513 805 717 / 77 436 45 76

Robert Ćwir tel. 697980197

 

 
 

BIP Logo

Gmina Prudnik

Szukaj na stronie
Zapisz się do Newslettera
Kalendarz wydarzeń