Polecamy

 

Znajdź nas na Facebooku

Google +

Kanał Youtube

Punkt informacji turystycznej

Nasi partnerzy (szkolne schroniska Młodzieżowe)

Gmina Prudnik

noclegowo.png

Dziś jest: wtorek, 21-05-2024

Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora
  • EN flaga
  • DE flaga
Kontakt Mapa serwisu Galeria zdjęć
1234Szkolne Schronisko Młodzieżowe w PrudnikuSzkolne Schronisko Młodzieżowe w PrudnikuSzkolne Schronisko Młodzieżowe w PrudnikuPark Miejski w PrudnikuPark Miejski w PrudnikuPark Miejski w PrudnikuSchronisko w PrudnikuSchronisko w Prudniku

Serdecznie zapraszamy do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Dąbrówka" w Prudniku.  

Rowerem po Górach Opawskich ? Zagłosuj w budżecie obywatelskim i przyczyń się do uatrakcyjnienia naszej gminy

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Prudnika !

Bez tytułu.png

              W dniach od 24-29.09.2017 r. odbędzie się na terenie naszej gminy kolejna edycja budżetu obywatelskiego.  Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie dla nas – mieszkańców miasta, bo to my mamy możliwość zadecydowania o tym w jaki sposób wydać pulę pieniężną przeznaczoną na inwestycje w naszej gminie.  Jednym z zadań jakie zostały zgłoszone do budżetu jest budowa wypożyczalni rowerów, która miałaby powstać przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Dąbrówka” w Prudniku. Inwestycja ta ma wiele pozytywnych stron:

-  uatrakcyjnienie turystyki naszego miasta

-   jest to dobry pomysł na rodzinne wycieczki po terenie naszej gminy, a także malowniczych terenach Gór Opawskich dla dzieci wraz z rodzicami

-  wypożyczalnia rowerów dostępna będzie zarówno dla indywidualnych osób jak i dla grup zorganizowanych

-   otwiera szereg możliwości dla wycieczek szkolnych

- pozwoli uatrakcyjnić  pobyt w naszych schroniskach , a tym samym będzie ofertą do spędzenia wolnego czasu dla gości schroniska.

- lepsza komunikacja ze schroniskami na trasie Prudnik – Wieszczyna – Prudnik

Zachęcamy gorąco do wyboru naszej propozycji. Wystarczy w wyznaczonych dniach podejść z dowodem osobistym do jednego z lokali wyborczych lub za pomocą strony internetowej  i zagłosować na POZYCJĘ NR 4 .

wycieczki rowerowe.jpeg

Za każdy oddany głos serdecznie dziękujemy .

plakat.jpeg plakat.jpeg

 

Budżet Obywatelski 2018 - lista punktów do głosowania

Zarządzenie Nr 175/2017

Burmistrza Prudnika

z dnia 1 września 2017 roku

 

w sprawie wykonania Uchwały Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX/613/2017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948; z 2017r. poz. 730, 935) zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu gminy Prudnik na 2018 r. głosowanie odbędzie się w dniach od 24 do 29 września 2017r. w następujących punktach na terenie Gminy Prudnik:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Prudniku, ul. Dąbrowskiego 26, w niedzielę 24 września w godzinach 10:00 do 18:00 i od poniedziałku 25 września do piątku 29 września w godzinach 8:00 do 18:00

Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, Punkt Obsługi Interesanta, od poniedziałku 25 września do piątku 29 września w godzinach 7:30 do 15:00

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku, ul. Mickiewicza 1, od poniedziałku 25 września do piątku 29 września, w poniedziałek, wtorek, środę i piątek od 10:00 do 18:00 i w czwartek od 12:00 do 15:00

Filia Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku, ul. Kombatantów 18/2, od poniedziałku 25 września do piątku 29 września, w poniedziałek, wtorek, środę i piątek od 14:00 do 18:00 i w czwartek od 8:00 do 12:00

Obiekt na boisku sportowym w Moszczance, w niedzielę 24 września w godzinach 12:00 do 15:00 i od poniedziałku 25 września do piątku 29 września, w godzinach 17:00 do 19:00

Wiejski Dom Kultury w Łące Prudnickiej, ul. Nad Złotym Potokiem 68, w niedzielę 24 września w godzinach od 15:00 do 18:00, i od poniedziałku 25 września do piątku 29 września, w godzinach od 17:00 do 19:00

Wiejski Dom Kultury w Szybowicach, Szybowice 299, w niedzielę 24 września w godzinach od 8:00 do 13:00 i odponiedziałku 25 września do piątku 29 września w godzinach od 17:00 do 19:00

Wiejski Dom Kultury w Piorunkowicach, Piorunkowice 53, od poniedziałku 25 września do piątku 29 września, w godzinach 17:00 do 19:00

Wiejskie Centrum Aktywizacji w Rudziczce, Rudziczka 79b, w niedzielę 24 września w godzinach od 9:00 do 12:00, i od poniedziałku 25 września do piątku 29 września w godzinach od 17:00 do 19:00

Centrum Sportowe w Niemysłowicach, Niemysłowice 131A, w niedzielę 24 września w godzinach 10:00 do 13:00 i od poniedziałku 25 września do piątku 29 września, w godzinach 17:00 do 19:00.

Świetlica Wiejska w Wierzbcu, Wierzbiec 5, od poniedziałku 25 września do piątku 29 września, w godzinach 17:00 do 19:00

Świetlica Wiejska w Czyżowicach, Czyżowice 57, od poniedziałku 25 września do piątku 29 września, w godzinach 17:00 do 19:00

Świetlica Wiejska w Mieszkowicach, Mieszkowice 145, od poniedziałku 25 września do piątku 29 września, w godzinach 17:00 do 19:00

§ 2. Udział w głosowaniu mogą wziąć mieszkańcy Gminy Prudnik, którzy najpóźniej w dniach głosowania kończą 18 lat.

§ 3. Głosowanie odbywa się w dowolnie wybranym punkcie wyborczym określonym w § 1 w następujący sposób:

W formie papierowej:

poprzez postawienie na karcie do głosowania tylko jednego znaku „X” przy wybranym do realizacji zadaniu

oddanie głosu następuje poprzez wrzucenie karty do urny, po uprzednim okazaniu komisji dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego oddanie głosu

na karcie do głosowania komisja odnotowuje kolejny numer głosującego w lokalu odpowiadający liczbie porządkowej na liście osób głosujących.

Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego zadania, lub zaznaczył więcej niż jedno zadanie głos uważany jest za nieważny.

W formie elektronicznej za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.prudnik.pl w zakładce „budżet obywatelski 2018” lub „aktualności”. Każda uprawniona osoba może oddać tylko 1 głos.

Jeżeli głosujący:

nie zaznaczył żadnego zadania, lub zaznaczył więcej niż jedno zadanie, lub

nie podał danych umożliwiających identyfikację osoby głosującej, lub

oddał głos na innej karcie niż określona

-  głos zostanie uznany za nieważny.

§ 4. W przypadku oddania przez jedną osobę:

kilku głosów w sposób papierowy lub elektroniczny,

oddania głosu zarówno w formie papierowej i elektronicznej,

- oddane przez tą osobę głosy zostaną uznane za nieważne.

§ 5. W przypadku głosowania na projekty, o których mowa w §3 ust 2 uchwały nr XXXIX/613/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok – wybór projektów wg ilości oddanych głosów następuje odrębnie dla projektów zgłoszonych dla terenu miasta Prudnika i wsi Gminy Prudnik określonych w §3 ust 2 , pkt 2 i 3 w maksymalnych wysokościach ustalonych w w/w uchwale.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Organizacyjnemu Urzędu Miejskiego

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BIP Logo

Gmina Prudnik

Szukaj na stronie
Zapisz się do Newslettera
Kalendarz wydarzeń